Jana Mothejzíková, Stanko Vodičky 4, Plzeň, tel.: 777 954 623, info@salonjasmina.cz